Μετακινούν στην ενδοχώρα 1000 πρόσφυγες απ' τα νησιά

Μετακινούν στην ενδοχώρα 1000 πρόσφυγες απ' τα νησιά