Μια μικρή ιταλική πόλη διδάσκει τον κόσμο πώς να χειριστεί αμφιλεγόμενα μνημεία του παρελθόντος

Η εξοικείωση με την εθνική ιστορία δεν είναι πάντα μια εύκολη υπόθεση. Είτε λόγω ενός εμφυλίου πολέμου, είτε εξαιτίας της πολιτικής καταπίεσης ή απλώς επειδή οι αξίες και τα ήθη αλλάζουν ανά περιόδους, με αποτέλεσμα εκείνο που άλλοτε φάνταζε σω&si...