Νέα χαλάρωση στα capital controls - Χωρίς αλλαγές το όριο αναλήψεων

Θα περιλαμβάνει ελαφρύνσεις για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις