Νέα χαλάρωση των capital controls - Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση

Περιλαμβάνει ελαφρύνσεις για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις