Νέα τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων από Αττικής

Νέα τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων προγραμματίζει η διοίκηση της Τράπεζας Αττικής, σε μια προσπάθεια να εξυγιάνει περαιτέρω τον ισολογισμό της.