Ο «Κοκκινος Δράκος» τρομάζει την Γερμανία

Έκθεση της FAZ με θέμα την κινεζική επιρροή μέσω επενδύσεων στη Νοτιανατολική Ευρώπη