Ο Μοσκοβισί καλεί τους εταίρους της Ελλάδας να καταλήξουν σε «συνολική συμφωνία»

«Γνωρίζω πόσο δύσκολο ήταν για την ελληνική κυβέρνηση και τη Βουλή να λάβουν αυτές τις αποφάσεις»