Ο νέος Firefox μπλοκάρει τις ενοχλητικές ερωτήσεις ενημερώσεων από websites

Δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να μπλοκάρουν αυτά τα αιτήματα.