Οδηγός καταφέρνει να ελέγξει το αυτοκίνητό του, που παρασύρεται από χείμαρρο (video)