Οι αποφάσεις του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Αχαΐας

Λήψη έκτακτων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς