Οι κυρώσεις έναντι της Βόρειας Κορέας θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη ζήτηση των Bitcoins

Σε περιόδους αβεβαιότητας, το "έξυπνο" χρήμα είναι πάντα πρόθυμο να αναζητήσει ευκαιρίες που θα μπορούσαν να το προστατεύσουν από τυχόν κινδύνους ζημίας.