Οι πρώτες αντιδράσεις για την επιλογή...

Εντονες αντιδράσεις γονέων σε δημοτικό σχολείο χωριού της Δ. Αχαΐας...