ΟΛΘ: Κατατέθηκαν οι βελτιωμένες προσφορές από τους τρεις μνηστήρες

Στις 24 Απριλίου η αποσφράγιση των φακέλων από το ΤΑΙΠΕΔ