Ομόφωνη ψήφιση της έκθεσης για το σωφρονιστικό σύστημα

Σημαντικό βήμα για την επιτάχυνση των λύσεων