ΟΠΑΠ: αύξηση καθαρών εσόδων από παιχνίδια 13,4% στο τρίτο τρίμηνο

Μέρισμα από αδιάθετα κέρδη παρελθουσών χρήσεων 0,70 ευρώ ανά μετοχή