Όταν τα δημόσια έργα αποκαλύπτουν την ιστορία

Παρουσίαση του πλούσιου ανασκαφικού έργου, που πραγματοποίησαν τα 10 τελευταία χρόνια οι Εφορείες Αρχαιοτήτων στο πλαίσιο των Μεγάλων Δημόσιων Έργων και των εργασιών προστασίας, ανάδειξης και διαχείρισης των σημαντικών αρχαιοτήτων που ήρθαν στο φως.