Όβερτβελντ: Συνέχεια στο ελληνικό πρόγραμμα με ή χωρίς το ΔΝΤ

Η συμμετοχή του Ταμείου θα ήταν προτιμότερη, τόνισε ο βέλγος υπουργός Οικονομικών