Πάνω από 400 αρχαιολογικά ευρήματα βρέθηκαν στη διαδρομή του αγωγού ΤΑΡ

Τα στοιχεία που δημοσίευσε η εταιρεία