Πατρίκιοι στο δημόσιο- Πληβείοι στον ιδιωτικό τομέα

Τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος της παρατεταμένης κρίσης με τη λιτότητα, τις περικοπές και την υπερφορολόγηση, σε αντίθεση με τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, επιβεβαιώνει ο ΣΕΒ.