Πατρών - Κορίνθου: Προσωρινός αποκλεισμός των κλάδων του Κόμβου Δυτικού Αιγίου