Παυλόπουλος: "Η ιδιότητα του κράτους-μέλους της ΕΕ είναι ασυμβίβαστη με τον ρατσισμό"