Περισσότεροι από 30 αθλητές προσβλήθηκαν από ίωση στο Παγκόσμιο στίβου