Ποια είναι η αναλογία αντρών/γυναικών στην Ελλάδα - Σε ποιες χώρες είναι περισσότεροι οι άντρες, σε ποιες οι γυναίκες

  Έχει επικρατήσει η άποψη ότι οι γυναίκες είναι πολύ περισσότερες από τους άντρες και, ως εκ τούτου, σε κάθε άντρα αντιστοιχεί πάνω από μία γυναίκα...