Πώς θα μειωθεί η φορολογία από την αύξηση της ασφαλιστικής βάσης

Στα ύψη έχει εκτοξευθεί και δεν σταματά η ταχύτητα ανόδου της έκθεση κρατών ή γεωγραφικών περιοχών στο κίνδυνο της πλημμύρας. Τα κράτη με  χαμηλή ασφαλιστική συνείδηση που δεν έχουν ενημερώσει τους πολίτες για τις συνέπειες του να είσαι ανασφάλιστος επιβάλλουν έμμεσες φορολογίες μόνιμες ή έκτακτες