Πρόστιμα 20.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρόστιμα ύψους 20.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης.