Πρόταση νόμου από ΑΝΕΛ για μη απαλλαγή μελών της κυβέρνησης από την κατηγορία της δωροληψίας

"Το έγκλημα της δωροληψίας τελούμενο από μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργό δεν συγκαταλέγεται σ’ εκείνα που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων τους".