Πρόταση νόμου από ΑΝΕΛ για τροποποίηση νόμου περί ευθύνης υπουργών

"Το έγκλημα της δωροληψίας τελούμενο από μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργό δεν συγκαταλέγεται σ’ εκείνα που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων τους".