«Ρολά» τις Κυριακές στα φαρμακεία διευρυμένου ωραρίου αποφάσισε η κυβέρνηση

Νομοτεχνική βελτίωση του Υπουργού Υγείας εξαιρεί τις Κυριακές από την απελευθέρωση του ωραρίου.