ΣΔΙΤ: Από το ανάθεμα στην προτροπή για να καλυφθούν τα χρηματοδοτικά κενά στη διαχείριση των απορριμμάτων

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε για τη διαχείριση των απορριμμάτων, αρμόδιοι ...Υπουργοί της Κυβέρνησης (οι Αναπληρωτές Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομίας και Ανάπτυξης) κατέληξαν στην κοινή, όσο και αυτονόητη, διαπίστωση ότι οι διατιθέμενοι από το ΕΣΠΑ πόροι ύψους 800 εκ. € δεν επαρκούν ώστε να χρηματοδοτηθούν οι προγραμματισμένες δράσεις των δήμων όλης της χώρας που ανέρχονται σε 1,6 δις ευρώ…Για το λόγο αυτό, πρότειναν σύμφωνα με δημοσιεύματα να υπάρξει μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω ΣΔΙΤ, συμπράξεις μεταξύ όμορων δήμων και υλοποίηση σχεδιασμών με μικρότερα κόστη καθώς έχουν παρατηρηθεί αποκλίσεις. Με αφορμή τα παραπάνω ο Γιάννης Σγουρός προχώρησε στην παρακάτω δήλωση:«Μετά από δύο και πλέον χρόνια η Κυβέρνηση κατάλαβε ότι οι Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα ως χρηματοδοτικού μοντέλου για τα έργα διαχείρισης των απορριμμάτων -  όπως έγινε και στην Αττική - προέκυψε από ανάγκη και όχι από επιλογή. Δει δη χρημάτων κύριοι!Σήμερα λοιπόν που βλέπουν εμφανώς το αδιέξοδο να προδιαγράφεται μπροστά τους, έρχονται ακριβώς στα λόγια μας. Ελλείψει πόρων προκρίνουν και τα ΣΔΙΤ. Αυτά, που όταν τα υλοποιούσαμε εμείς, μας λέγανε ότι εξυπηρετούμε εργολαβικά συμφέροντα. Έστω και έτσι είναι μια έμμεση παρα...