Σε χειρότερη μοίρα οι millennials σε σχέση με τους γονείς τους

Οι περισσότεροι από όσους γεννήθηκαν μεταξύ 1982-2000 βλέπουν λιγότερες προοπτικές