Σκληρή κριτική Σταϊκούρα για την πορεία του Προϋπολογισμού

Αρνητικά κρίνει την οικονομική πορεία της χώρας από τα στοιχεία που προκύπτουν από το Κρατικό Προϋπολογιοσμό και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ο Χρ. Σταικούρας.