Στην ενδοχώρα 1000 πρόσφυγες απ' τα νησιά

Στην ενδοχώρα 1000 πρόσφυγες απ' τα νησιά