Στην κυκλοφορία το υπολειπόμενο τμήμα της Ιόνιας Οδού

Στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα περιλαμβάνονται σημαντικά τεχνικά έργα, όπως ο ανισόπεδος κόμβος Αντιρρίου, καθώς και η σήραγγα της Μακύνειας ...