Στην Ουάσιγκτον διαφωνούν στην αύξηση του ορίου για το δημόσιο χρέος

Κάποια στιγμή στα μέσα Οκτωβρίου οι ΗΠΑ μπορεί να μη διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για να καλύψουν όλες τις υποχρεώσεις τους, διότι δεν θα έχει επιτευχθεί συμφωνία για την αύξηση του ορίου στο δημόσιο χρέος.