Στοματικό Σεξ και ΣΜΝ (Μέρος 2ο )

Πολλοί άνθρωποι έχουν την εσφαλμένη αντίληψη ότι το στοματικό σεξ είναι απολύτως ασφαλές. Όσων αφορά όμως τα ΣΜΝ...