Συμφωνία με DGcomp για πώληση 4 λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ

Στη λίστα περιλαμβάνονται οι Μελίτη 1 και 2, και 3 και 4 της Μεγαλόπολης, συνολικής ισχύος 1.291 MW.