Συναγερμός στο Λονδίνο λόγω 'ύποπτου' πακέτου στο Κοινοβούλιο

Συναγερμός στο Λονδίνο λόγω 'ύποπτου' πακέτου στο Κοινοβούλιο