Συνεργάτες Λεβέντη για πρόθεση παράιτησης:...

«Δεν πρόκειται για φωτοβολίδα αλλά για απόφαση»...