Συντομεύσεις πληκτρολογίου για επεξεργασία κειμένου

Πάμε να δούμε μερικές χρήσιμες συντομεύσεις πληκτρολογίου που θα κάνουν την ζωή μας πιο εύκολη! Εαν γνωρίζουμε τις συντομεύσεις, κερδίζουμε χρόνο με την ενασχόλησή μας σε ένα έγγραφο κειμένου.Δείτε ακόμα: Συντομεύσεις πληκτρολογίου για τα Windows 10            Συντομεύσεις πληκτρολογίου σε BrowsersΑφορά τις συντομεύσεις κατά την διάρκεια συγγραφής κάποιου κειμένου είτε σε Word ή σε κάποιο πλαίσιο κειμένου στον Browser που χρησιμοποιούμε:Ctrl + C: Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει την αντιγραφή κειμένου το οποίο έχουμε μαρκάρει από πριν.Ctrl + X: Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει την αποκοπή κειμένου το οποίο έχει μαρκαριστεί.Ctrl + V: Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει την επικόλληση κειμένου το οποίο προηγουμένως έχει αντιγραφεί ή αποκοπεί.Ctrl + A: Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει το μαρκάρισμα όλου του διαθέσιμου κειμένου.Ctrl + F: Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει την αναζήτηση (εύρεση) κειμένου. (πολύ σημαντικό εάν θέλουμε να βρούμε μια συγκεκριμένη λέξη σε ένα τεράστιο κείμενο)Shift + οποιοδήποτε γράμμα: Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει τη χρήση κεφαλαίων γραμμάτων όταν το Caps Lock δεν είναι ενεργοποιημένο.Shift + αριστερό κλικ ποντικιού: Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει το μαρκάρισμα κειμένου από το σημείο στο οποίο βρίσκετ...