Τα Πέντε Αστέρια έχουν πρόβλημα:Απείθαρχοι βουλευτές & τρύπα 1 εκατ. ευρώ

Το κίνημα Πέντε Αστέρων αντιμετωπίζει πρόβλημα λόγω της «απείθαρχης στάσης» ορισμένων βουλευτών