Τακτικές διαπραγμάτευσης

Το Κυπριακό Πρόβλημα βρίσκεται και τούτη την περίοδο στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, στον βαθμό που καλλιεργείται η αίσθηση πως οι διαπραγματεύσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα συμπεφωνημένο τέλος του Κυπριακού Προβλήματος, με την έννοια της επίλυσής του. Γράφει ο Χριστόδουλος Κ. Γιαλλουρίδης.