Ταξίδι στο διάστημα: Τι πραγματικά συμβαίνει με το ανθρωπινο σώμα

Το Διάστημα είναι ένα επικίνδυνο μέρος και δε συγχωρεί λάθη