Ταυτότητες με υποχρεωτικό δακτυλικό αποτύπωμα σχεδιάζει η Κομισιόν

«Οι τρομοκράτες δεν παραμένουν αδρανείς»