Τέλος στο αναλογικό ραδιόφωνο για τη Νορβηγία

Η Νορβηγία προσφέρει Digital Audio Broadcasting (DAB) από το 1995 παράλληλα με το αναλογικό ραδιόφωνο, όμως σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού της χώρας, τα έξοδα για την υποστήριξη της παλαιότερης μορφής ραδιοφώνου είναι υπέρογκα και παράλογα.