Το τεράστιο κόστος των καινοτόμων γενετικών θεραπειών

Οι φαρμακοβιομηχανίες ισχυρίζονται ότι είναι απαραίτητο για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της ανάπτυξης νέων φαρμάκων.