Θ. Παπαχριστόπουλος: Μεγάλη μεταρρυθμιστική τομή ο Κλεισθένης

Ως μεγάλη μεταρρυθμιστική τομή, η οποία θα επιφέρει τεράστιες θετικές αλλαγές, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τον «Κλεισθένη» ...