Θεοδώρα Βουτσά: «Στην πατρίδα θα ήθελα πάρα πολύ να επιστρέψω!»

Η σκέψη της Θεοδώρας Βουτσά βρίσκεται στην Ελλάδα και πάντα υπάρχει στο μυαλό της η επιστροφή στην πατρίδα.