Τι κρύβει ο «ενισχυμένος κόφτης»

Εν δυνάμει μέτρα που μπορεί να φτάσουν μέχρι το 2% του ΑΕΠ, ήτοι περί τα 3,5 δισ. ευρώ, θα «κρύβονται» μέσα στον ενισχυμένο «κόφτη» που σχεδιάζει η κυβέρνηση προκειμένου να κάμψει τις αντιρρήσεις των δανειστών και να ολοκληρώσει την αξιολόγηση. Το οικονομικό επιτελείο καταθέτει στη διαπραγμάτευση τη συγκεκριμένη πρόταση για να καλύψει τις απαιτήσεις των δανειστών για μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν εφόσον δεν επιτευχθούν οι στόχοι για το πρωτογενές πλεόνασμα. Η ελληνική πρόταση προβλέπει ότι: 1. Ο υφιστάμενος δημοσιονομικός «κόφτης» που ήδη έχει ψηφιστεί και ισχύει μέχρι το τέλος του 2018 θα παραταθεί έτσι ώστε να καλύψει και την περίοδο μέχρι το 2020.2. θα προσδιοριστούν συγκεκριμένοι τομείς δαπανών στους οποίους θα γίνονται κατά προτεραιότητα οι περικοπές και τούτο ανάλογα με το μέγεθος της απόκλισης που θα καταγράφεται σε σχέση με το δημοσιονομικό στόχο. Στους τομείς αυτούς θα περιλαμβάνονται οι συντάξεις, το αφορολόγητο αλλά και άλλοι τομείς. Στο οικονομικό επιτελείο υπολογίζουν ότι μόνο από τη μείωση της προσωπικής διαφοράς και τη μείωση του αφορολόγητου μπορούν να περιγραφούν μέτρα τα οποία θα αντιστοιχούν στο 2% του ΑΕΠ, τα οποία όμως δεν θα ψηφιστούν τώρα, αλλά θα ενεργοποιούνται εφόσον δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι για το πλε...