Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για τους ΟΤΑ

Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ περιλαμβάνει το προς κατάθεση πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών