Τι συμβολίζει το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου για τη βασιλική οικογένεια

Οικοδομήθηκε τον 15ο αιώνα και σε αυτό έχουν γίνει βαπτίσεις, γάμοι και κηδείες της βασιλικής οικογένειας